Odbor za kulturu

Djelokrug rada:

(1) Odbor za kulturu prati stanje u kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na kulturu i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedene djelatnosti.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Dubravka Brezak Stamać

članovi:

Tamara Čubretović
Tihomir Milovac
Rada Borić
Ivana MamićKontakti:

osoba za kontakt: Ljiljana Maštruko Medek

e-mail adresa: ljiljana.mastruko-medek@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1938
telefaks: 01 610 0097