Odbor za kontrolu

Djelokrug rada:

  1. prati i kontrolira rad gradskih upravnih tijela preko izvješća i dokumentacije o pojedinim pitanjima;
  2. razmatra polugodišnja izvješća o radu gradonačelnika i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge;
  3. daje mišljenja i prijedloge za unapređenje rada gradskih upravnih tijela.

 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednik:   Saša Molan

članovi:

Ilija Ćorić
Vladimir Ferdelji
Stanko Kordić
Tomislav Tomašević
Tamara Čubretović
Miodrag Demo
Davor Filipović
Kazimir Ilijaš
Tomislav Jonjić
Bogdanka Srdić-VulpeKontakti:

osoba za kontakt: Tina Masar

e-mail adresa: tina.masar@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1919
telefaks: 01 610 0097