Političke stranke u Gradskoj skupštini

U Gradskoj skupštini zastupljenost političkih stranaka je sljedeća:

 • Socijaldemokratska partija (SDP) - 12
 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) - 8
 • 365 Bandić Milan - Stranka rada i solidarnosti - 4
 • Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) - 4
 • Hrvatski stranka umirovljenika (HSU) - 2
 • Hrvatska narodna stranaka (HNS) - 2
 • Hrvatska seljačka stranaka (HSS) - 2
 • Blok umirovljenici zajedno (BUZ) - 1
 • Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP AS) - 1
 • Lista grupe birača nositelja Milana Bandića - 13
 • Nestranački - 2