dr. sc. Andrija Mikulić

Osobni podaci:

Rođen: 13.5.1969., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- diplomirani inženjer rudarstva
- doktor znanosti

Pripadnost političkoj stranci: Hrvatska demokratska zajednica


Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
- predsjednik Odbora za javna priznanja

Kontakt:
administrativna tajnica predsjednika: Biljana Novak
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
telefon: 01 610 1901
telefaks: 01 610 1904 
e-mail: predsjednik-skupstine@zagreb.hr