Tajnica Gradske skupštine

Mirjana Lichtner Kristić, dipl. iur., univ. spec. admin. publ.

Životopis tajnice Gradske skupštine


Administrativna tajnica tajnice: Sanja Pivac Žanić

e-mail adresa: tajnica-skupstine@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1903
telefaks: 01 610 1905Odredbe Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba o tajniku:

 
Tajnika imenuje, odnosno razrješuje Gradska skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.
Tajnik se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Tajnik Gradske skupštine pomaže predsjedniku Gradske skupštine u pripremi i održavanju sjednice Gradske skupštine te obavlja druge poslove određene ovim poslovnikom ili koje mu povjeri predsjednik.

Tajnik upravlja Stručnom službom Gradske skupštine. Tajnik ima u odnosu na Stručnu službu položaj čelnika gradskoga upravnog tijela.

Tajnik priprema prijedlog za osiguravanje sredstava za rad Gradske skupštine i naredbodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Gradske skupštine i, u vezi s tim, zaključuje ugovore te je odgovoran za obavljanje drugih pravnih i administrativnih poslova za Gradsku skupštinu.

Tajnik je glavni urednik Službenog glasnika Grada Zagreba.

Tajnik je odgovoran Gradskoj skupštini za svoj rad i za rad Stručne službe Gradske skupštine, a predsjedniku Gradske skupštine za obavljanje poslova koje mu on povjeri.

Tajnik Gradske skupštine ima zamjenika.