Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova

7.5.2012

Na zajedničkoj tematskoj sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba 27. siječnja 2011. donesen je zaključak kojim je utvrđeno da dosadašnji broj imenovanja javnoprometnih površina sa stajališta rodne perspektive, odnosno imenovanja u spomen na žene koje su zadužile zagrebačku i hrvatsku povijest, nije zadovoljavajući te su u Fond imena ulica uvrštena imena osam žena, među njima imena Zlate Bartl, Diane Budisavljević i Zulejke Stefanini Tućan.

Na 22. sjednici Odbora 8. ožujka 2012. Odbor je zaključio da se od nadležnih vijeća gradskih četvrti zatraži mišljenje da se park koji se smjestio na zapadnoj strani križanja ulica Dubrava i Druge Poljanice imenuje u spomen na humanitarku Dijanu Budisavljević, da se park koji se smjestio na zapadnoj strani križanja Druge Poljice i Treće Poljice imenuje u spomen na znanstvenicu Zlatu Bartl te da se ulica koja se nalazi uz bazenski kompleks „Utrina“ imenuje po sportašici Zulejki Stefanini Tućan.

Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - istok raspravljalo je o zaključku donesenom na Odboru te svojim zaključkom od 22. ožujka 2012. podržalo inicijativu da se javnoprometna površina uz bazenski kompleks „Utrina“ imenuje u spomen na najsvestraniju hrvatsku sportašicu.

Vijeće Gradske četvrti Gornja Dubrava razmotrilo je prijedlog Odbora te svojim zaključcima od 22. ožujka 2012. podržalo inicijativu da se javna zelena površina smještena na zapadnoj strani križanja Drugih i Trećih Poljanica imenuje u spomen na znanstvenicu Zlatu Bartl, a javna zelena površina smještena na zapadnoj strani križanja ulica Dubrave i Drugih Poljanica imenuje u spomen na humanitarku Dianu Budisavljević.

S obzirom na to da su Odbor, Radna skupina i nadležno tijelo gradske uprave Gradski ured za katastar i geodetske poslove, na sjednici 4. svibnja 2012. utvrdili da spomenute javne površine ispunjavaju sve preduvjete da budu imenovane, predlaže se Gradskoj skupštini da razmotri Prijedlog i donese Zaključak.