dr. sc. Andrija Mikulić

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2013. - 2017.Osobni podaci:
Rođen: 13.5.1969., Zagreb

Obrazovanje: VSS
 • diplomirani inženjer rudarstva
 • doktor znanosti

Zanimanje:
 • saborski zastupnik
 • predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba

Strani jezici: engleski aktivno

Pripadnost političkoj stranci: HDZ

Kretanje u karijeri:
 • 2016. - član Znanstvenog vijeća za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 2015. - zastupnik u Hrvatskom saboru
 • 2013. - potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i gradski zastupnik
 • 2014. - 2015. - načelnik sektora u Upravi za inspekcijske poslove u gospodarstvu
 • 2012. - načelnik Sektora u području nadzora rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom
 • 2011. - 2012 predsjednik Nadzornog odbora HŽ infrastrukture
 • 2010. - do ožujka 2011.predsjednik Nadzornog odbora HŽ Cargo
 • član Ispitnog povjerenstva Republike Hrvatske za obavljanje određenih poslova u rudarstvu
 • član Ispitnog povjerenstva Republike Hrvatske za obavljanje određenih poslova u geologiji
 • član Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Republike Hrvatske
 • član Stručnog povjerenstva Republike Hrvatske za provjeru rudarskih projekata eksploatacije mineralnih sirovina
 • član stručnog povjerenstva za dodjelu rudarskih koncesija
 • 2009.- 2012. predsjednik Povjerenstva za koordinaciju i komunikaciju između inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište i/ili raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske
 • 2006. - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora HŽ Cargo
 • 2006. - predsjednik Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje sive ekonomije
 • 2005. - zamjenik predsjednik Nadzornog odbora hotela "Palace"
 • 2004. - 2012.- pomoćnik glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske u Službi nadzora u području elektroenergetike, rudarstva i posuda pod tlakom i u službi nadzora u području prometa robe i usluga
 • 1998. - stručni suradnik na poslovima zaštite okoliša u Gradskom zavodu za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša, u Poglavarstvu Grada Zagreba
 • 1999. - položen Državni stručni ispit za rad u upravi
 • 1998. - položen Stručni ispit za obavljanje poslova na rukovodnim radnim mjestima u rudarstvu
 • 1994. - 1998. - mlađi asistent iz područja Zaštite okoliša, Tehnike sigurnosti i Projektiranja u rudarstvu na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Publikacije:

 • objavio petnaestak znanstvenih i stručnih radova, prisustvovao brojnim međunarodnim i domaćim stručnim skupovima te sudjelovao u izradi čitavog niza rudarsko-projektne dokumentacije (elaborata o rezervama mineralne sirovine, rudarskih projekata eksploatacije, studija utjecaja rudarskih objekata na okoliš)


Članstvo i dužnosti u tijelima, organizacijama i sl.:

 • član Udruge hrvatskih rudarskih inženjera
 • osnivač Udruge "Sretno" pri Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u radnim tijelima GSGZ:

 • predsjednik Odbora za javna priznanja