Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora

21.04.2017.
Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora


Stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 38/17) 20. travnja 2017. a u vezi članka 8. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12 i 121/16) prestao je mandat gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.