Odbor za obrazovanje i sport

Djelokrug rada:

(1) Odbor za obrazovanje i sport prati stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, tehničkoj kulturi i sportu.
(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata što se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovni i srednji odgoj i obrazovanje, tehničku kulturu i sport i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge te predlaže Gradskoj skupštini poduzimanje mjera za unapređenje navedenih djelatnosti.
 

Predsjednik i članovi:
 

predsjednica:   Irena Cajner Mraović


članovi:

Gordana Rusak
Mislav Herman
Tomislav Stojak
Matej Mišić
 Kontakti:

osoba za kontakt: Berislav Paitz

e-mail adresa: berislav.paitz@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1920
telefaks: 01 610 0097