Nenad MatićOsobni podaci:
  • Rođen: 19. 6. 1973., Zagreb
Obrazovanje:
  • VSS
  • magistar ekonomskih znanosti
Pripadnost političkoj stranci:
  • Zelena lista
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za zaštitu okoliša
  • član Mandatnog povjerenstva
  • član Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Kontakt: