Marijana SumporOsobni podaci:
  • Rođena: 22. 6. 1972., Frankfurt/M., SR Njemačka
Obrazovanje:
  • VSS
  • doktorica znanosti
Pripadnost političkoj stranci:
  • Nezavisna lista Zagreb
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • članica Mandatnog povjerenstva
  • članica Odbora za financije
Kontakt: