Ljerka Mintas-HodakOsobni podaci:
  • Rođena: 26. 1. 1952., Zagreb
Obrazovanje:
  • VSS
  • doktorica znanosti, pravnica
Pripadnost političkoj stranci:
  • nestranačka
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednica Odbora za gospodarski razvoj
  • članica Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • članica Odbora za kontrolu
Kontakt: