Krešimir KarteloOsobni podaci:
  • Rođen: 4. 7. 1988., Zagreb
Obrazovanje:
  • VŠS
  • bacc. odnosa s javnošću
  • komunikacijski menadžer
Pripadnost političkoj stranci:
  • Neovisni za Hrvatsku
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
  • član Odbora za mladež
  • član Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  • član Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika
  • član Odbora za nacionalne manjine
Kontakt: