Kazimir IlijašOsobni podaci:
  • Rođen: 25. 7. 1977., Zagreb
Obrazovanje:
  • VSS
  • diplomirani pravnik
Pripadnost političkoj stranci:
  • Hrvatska demokratska zajednica
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • član Odbora za kontrolu
  • član Odbora za mjesnu samoupravu
  • član Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika
Kontakt: