Irena Cajner Mraović
Osobni podaci:
  • Rođena: 14. 8. 1968., Zagreb
Obrazovanje:
  • VSS
  • doktorica znanosti
  • izvanredna profesorica
Pripadnost političkoj stranci:
  • nestranačka
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednica Odbora za obrazovanje i sport
  • predsjednica Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika
  • članica Odbora za financije
Kontakt: