Gordana RusakOsobni podaci:
  • Rođena: 10. 5. 1964., Čakovec
Obrazovanje:
  • VSS
  • doktorica prirodnih znanosti
  • redovita sveučilišna profesorica
Pripadnost političkoj stranci:
  • nestranačka
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • članica Odbora za zaštitu okoliša
  • članica Odbora za obrazovanje i sport
  • članica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
Kontakt: