FORMIRANI ODBORI GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

10.07.2017.
FORMIRANI ODBORI GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBANa temelju članka 41. točke 11. Statuta Grada Zagreba Gradska skupština Grada Zagreba, na konstituirajućoj sjednici, 10. srpnja 2017., donijela je sljedeće zaključke:

ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za Statut, Poslovnik i propise


 
1. U Odbor za Statut, Poslovnik i propise biraju se:

- za predsjednika: Kazimir Ilijaš

- za članove: 1. dr. sc. Ljerka Mintas-Hodak, dipl. iur.
2. mr. sc. Nenad Matić
3. Tomislav Jonjić
4. Zvane Brumnić.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

 
1. U Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova biraju se:

- za predsjednika: Zlatko Hasanbegović
 
- za članove: 1. Tomislav Jonjić
   2 Dragica Nikolić, iur.
3. Ivan Ćelić
4. Rada Borić.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za gospodarski razvoj

 

1. U Odbor za gospodarski razvoj biraju se:

- za predsjednicu: dr. sc. Ljerka Mintas-Hodak, dipl. iur.

- za članove: 1. doc. dr. sc. Davor Filipović
2. Krešimir Kartelo
3. Radenko Tomić, dipl. ing.,
4. dr. sc. Mate Kapović.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za financije

 

1. U Odbor za financije biraju se:

- za predsjednika: doc. dr. sc. Davor Filipović

- za članove: 1. Robert Hirc, dipl. oec.
2. mr. sc. Grgo Jelinić, dipl. oec.
3. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, prof. defektolog
4. dr. sc. Sandra Švaljek.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za komunalno gospodarstvo

 

1. U Odbor za komunalno gospodarstvo biraju se:

- za predsjednika: mr. sc. Grgo Jelinić, dipl. oec.

- za članove: 1. Robert Hirc, dipl. oec.
2. Krešimir Kartelo
3. Zvane Brumnić
4 Vladimir Ferdelji.


2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za prostorno uređenje

 

1. U Odbor za prostorno uređenje biraju se:

- za predsjednika: Tomislav Jonjić

- za članove: 1. Robert Hirc, dipl. oec.
2. dr. sc. Dubravka Brezak Stamać
3. Tomislav Tomašević, mag. pol.
4. Anka Mrak-Taritaš.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za zaštitu okoliša

 

1. U Odbor za zaštitu okoliša biraju se:

- za predsjednika: mr. sc. Nenad Matić
-
- za članove: 1. prof. dr. sc. Gordana Rusak, dipl. ing.
2. Ana Lederer
3. Darko Klasić
4. Anka Mrak-Taritaš.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo


 
1. U Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo biraju se:

- za predsjednika: Miroslav Polovanec

- za članove: 1. Iva Kvakić
2. mr. sc. Nenad Matić
3. Dragica Nikolić, iur.
4. Bruna Esih.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za zdravstvo

 

1. U Odbor za zdravstvo biraju se:

- za predsjednika: prof. dr. sc. Rajko Ostojić

- za članove: 1. Darko Klasić
2. dr. sc. Vjekoslav Jeleč, dr. med.
3. Ivan Ćelić
4. Tomislav Jonjić.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za socijalnu skrb


 
1. U Odbor za socijalnu skrb biraju se:

- za predsjednika: Stanko Kordić

- za članove: 1. Vesna Nađ, dipl. iur., univ. spec.
2. prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, dr. med.
3. Vojin Perić
4. Ana Lederer.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za obrazovanje i sport

 

1. U Odbor za obrazovanje i sport biraju se:

- za predsjednicu: Bruna Esih

- za članove: 1. prof. dr. sc. Gordana Rusak, dipl. ing.
2. Mislav Herman
3. Tomislav Stojak
4. Tamara Čubretović, mag. ing. techn. graph.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za kulturu

 

1. U Odbor za kulturu biraju se:

- za predsjednicu: dr. sc. Dubravka Brezak Stamać

- za članove: 1. mr. sc. Milana Vuković Runjić, prof.
    2. Krešimir Kartelo
3. Tihomir Milovac
4. Rada Borić.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za mladež

 

1. U Odbor za mladež biraju se:

- za predsjednicu: prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović, prof. defektolog

- za članove: 1. Ana Rucner Kalember, prof.
    2. doc. dr. sc. Davor Filipović
3. Matej Mišić
4. Miroslav Polovanec.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

 

1. U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju biraju se:

- za predsjednika: Krešimir Kartelo

- za članove: 1. prof. dr. sc. Gordana Rusak, dipl. ing.
    2. Mislav Herman
3. Marko Torjanac
4. Sonja König.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za mjesnu samoupravu

 


1. U Odbor za mjesnu samoupravu biraju se:

- za predsjednika: Saša Molan

- za članove: 1. Iva Kvakić
2. Ivan Ćelić
3. prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, dr. med.
4. prof. dr. sc. Drago Prgomet.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za predstavke i pritužbe

 

1. U Odbor za predstavke i pritužbe biraju se:

- za predsjednika: Matej Mišić

- za članove: 1. dr. sc. Mate Kapović
    2. Miodrag Demo
3. Vojin Perić
4. Mislav Herman.

2. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za nacionalne manjine

 

I. Za predsjednika Odbora za nacionalne manjine bira se Ševko Omerbašić.


II. Za članove Odbora iz redova gradskih zastupnika biraju se:
1. dr. sc. Dubravka Brezak Stamać
2. Radenko Tomić, dipl. ing.
3. Marko Torjanac.

III. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za kontrolu


 
I. U Odbor za kontrolu biraju se:

- za predsjednika: Zvane Brumnić
-
- za članove: 1. Saša Molan
2. Vladimir Ferdelji
3. Stanko Kordić
4. Tomislav Tomašević, mag. pol.
5. dr. sc. Ljerka Mintas-Hodak, dipl. iur.
6. mr. sc. Grgo Jelinić, dipl. oec.
7. Miodrag Demo
8. Ivan Ćelić
9. Kazimir Ilijaš
10. Tomislav Jonjić.

II. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova
Odbora za branitelje


 
I. Za predsjednika Povjerenstva za branitelje bira se Miodrag Demo.

II. Za članove Odbora iz redova gradskih zastupnika biraju se:

1. prof. dr. sc. Drago Prgomet
2. Jozo Milićević
3. Darinko Kosor
4. Vesna Nađ, dipl. iur., univ. spec.

III. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o imenovanju članova
Odbora za javna priznanja 
I. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba po položaju je predsjednik Odbora za javna priznanja (dalje u tekstu: Odbor).

II. Gradonačelnik Grada Zagreba po položaju je član Odbora.

III. Za članove u Odbor se imenuju:    
- iz redova gradskih zastupnika
1.Zlatko Hasanbegović
2. Renato Petek,

- iz redova uspješnih gospodarstvenika, umjetnika, javnih, kulturnih,
  znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika
4. dr. sc. Dubravka Brezak Stamać
5. Ševko Omerbašić
6. Marijana Sumpor
7. Mladenka Pašalić Patarčec.

4. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za
Grad Zagreb


 
I. U Povjerenstvo za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb imenuju se:

iz redova oporbenih gradskih zastupnika
- za predsjednika: Vladimir Ferdelji,
- za članove:
1. Matej Mišić
2. Ilija Ćorić
3. dr. sc. Mate Kapović,
     
iz redova zastupnika vladajuće koalicije i uglednih javnih djelatnika
4. Ševko Omerbašić
5. prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, dr. med.
6. Kazimir Ilijaš
7. doc. dr. sc. Davor Filipović
8. Tomislav Jonjić.

II. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.