Dragica Nikolić



Osobni podaci:
  • Rođena: 12. 7. 1960., Vratna Gora, Konjic, BiH
Obrazovanje:
  • VŠS
  • upravna pravnica
Pripadnost političkoj stranci:
  • "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti"
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • članica Odbora za izbor i imenovanja
  • članica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
  • članica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Kontakt: