Dobne skupine

Godište Gradski
zastupnici
Gradske
zastupnice
Ukupno %
do 29 godina 1 - 1 2
od 30 do 39 5 1 6 12
od 40 do 49 10 4 14 27
od 50 do 59 13 6 19 37
60 godina
i više
6 5 11 11
Ukupno: 35 16 51 100
Izvor podataka i obrada: Stručna služba gradske skupštine, 31.1.2020.