Najave sjednica

30.3.2017


Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
11.00 sati (Dvorana C) - 60. sjednica Odbora za javna priznanja
13.00 sati (Dvorana D) -  56. sjednica  Odbora za predstavke i pritužbe
Utorak, 4. travnja 2017.
10.00 sati (Dvorana C)
49. sjednica Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
11.00 sati (Dvorana B) - 42. (tematska) sjednica Odbora za zdravstvo
12.00 sati (Dvorana C) - zajednička sjednica Odbora za nacionalne manjine i Gradske koordinacije za ljudska prava