Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac

Arhiva saziva Gradske skupštine Grada Zagreba 2009. - 2013.

predsjednik: dr. sc. Pavel Kobler
   
članovi: Željko Brebrić
mr. sc. Tatjana Holjevac
Dinka Pavelić