Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac

 

predsjednik: dr. sc. Pavel Kobler
   
članovi: Željko Brebrić
mr. sc. Tatjana Holjevac
Dinka Pavelić