Gradski zastupnici kojima je mandat u mirovanju, gradski zastupnici kojima je prestao mandat i njihovi zamjenici

Gradski zastupnici kojima je mandat u mirovanju i njihovi zamjenici:

 1. Milan Bandić, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ga mr. sc. Ante Dodig, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 10. lipnja 2013.)
 2. dr. sc. Sandra Švaljek, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ju Mirsad Srebreniković, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 10. lipnja 2013.)
  Dana 7. travnja 2015. prestaje mirovanje mandata gradskoj zastupnici dr. sc. Sandri Švaljek
  Dana 7. travnja 2015. Mirsad Srebreniković prestaje obnašati dužnost zamjenika gradske zastupnice
 3. Vesna Kusin, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ju Bogdanka Srdić-Vulpe, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 10. lipnja 2013.)
 4. Slavko Kojić, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ga mr. sc. Damir Jurinović, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 13. lipnja 2013.)
 5. Višnja Fortuna, HSU - zamjenjuje ju Vesna Sudar, HSU (od 17. lipnja 2013.)
 6. prof. dr. sc. Rajko Ostojić, SDP - zamjenjuje ga Dan Špicer, SDP (od 20. lipnja 2013.)
  Dana 21. prosinca 2016. prestaje mirovanje mandata gradskom zastupniku prof. dr. sc. Rajku Ostjiću
  Dana 21. prosinca 2016. Dan Špicer prestaje obnašati dužnost zamjenika gradskog zastupnika
 7. Sanja Ožić, SDP - zamjenjuje ju Dijana Pavičić-Haniš, SDP (od 20. lipnja 2013.)
  Dana 21. kolovoza 2013. prestaje mirovanje mandata gradskoj zastupnici Sanji Ožić
  Dana 21. kolovoza 2013. Dijana Pavičić-Haniš prestaje obnašati dužnost zamjenice gradske zastupnice
 8. Ljubica Hrgović, SDP - zamjenjuje ju Ćazim Kardašević, SDP (od 20. lipnja 2013.)
 9. Željko Kvesić, SDP - zamjenjuje ga Marijan Pilaš, SDP (od 20. lipnja 2013.)
  Dana 11. siječnja 2014. prestaje mirovanje mandata gradskom zastupniku Željku Kvesiću
  Dana 11. siječnja 2014 Marijan Pilaš prestaje obnašati dužnost zamjenika gradskog zastupnika
 10. prof. dr. sc. Mirna Šitum, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ju Ljubica Matijević-Vrsaljko, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 10. kolovoza 2013.)
 11. Silva Žele, SDP - zamjenjuje ju Dijana Pavičić-Haniš, SDP (od 23. kolovoza 2013.)
  Dana 6. ožujka 2014. prestaje mirovanje mandata gradskoj zastupnici Silvi Žele
  Dana 6. ožujka 2014. Dijana Pavičić-Haniš prestaje obnašati dužnost zamjenice gradske zastupnice
 12. akademik Ivica Kostović, HDZ - zamjenjuje ga Pero Semren, HDZ (od 26. kolovoza 2013.)
 13. mr. sc. Ante Dodig, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ga Josip Petrač, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 17. prosinca 2013.)
  Dana 11. studenoga 2014. prestaje mirovanje mandata gradskom zastupniku mr. sc. Anti Dodigu
 14. dr. sc. Dragan Kovačević, HNS - zamjenjuje ga Vedrana Gujić, HNS (od 5. svibnja 2014.)
  Vedrana Gujić, HNS - zamjenjuje ju Vesna Roje, HNS (od 17. lipnja 2016.)
 15. Josip Petrač, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ga Ivan Šikić, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 9. rujna 2014.)
  Dana 11. studenoga 2014. Ivan Šikić i Josip Petrač prestaju obnašati dužnost gradskog zastupnika
 16. Martina Jović, SDP - zamjenjuje ju Dominik Etlinger, SDP (od 21. studenoga 2014.)
 17. Ivan Tepeš, HSP AS - zamjenjuje ga Robert Balić, HSP AS (od 15. siječnja 2016.)
 18. Sandra Perković, lista grupe birača nositelja Milana Bandića - zamjenjuje ju Mirsad Srebreniković, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 25. siječnja 2016.)
 19. Zoran Piličić, HDZ (do 24. veljače 2016.) - zamjenjuje ga Nenad Viduka, HDZ (od 1. ožujka 2016.)
 20. Milivoj Špika, BUZ - zamjenjuje ga mr. sc. Dražen Štiglić, BUZ (od 22. ožujka 2016.)
 21. dr. sc. Damir Godec, SDP (do 23. rujna 2016.) - zamjenjuje ga Dijana Pavičić Haniš, SDP (od 11. listopada 2016.)
 22. Margareta Mađerić, HDZ (do 30. prosinca 2016.) - zamjenjuje ju Kazimir Ilijaš, HDZ (od 17. siječnja 2017.)


Gradski zastupnici kojima je prestao mandat i njihovi zamjenici:
 

 1. akademkinja Vida Demarin, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (dan prestanka mandata 20. ožujka 2015. podnošenjem ostavke) - zamjenjuje ju Josip Petrač, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (od 20. ožujka 2015.)
 2. Ivan Obad, HSS (dan prestanka mandata 7. srpnja 2015. smrću) - zamjenjuje ga Vladimir Holjak, HSS (od 14. srpnja 2015.)
 3. Dražan Bilokapić, HDZ (dan prestanka mandata 2. svibnja 2016. podnošenjem ostavke) - zamjenjuje ga dr. sc. Zoran Čogelja, HDZ (od 11. svibnja 2016.)
 4. prof. dr. sc. Mirna Šitum, lista grupe birača nositelja Milana Bandića (dan prestanka mandata 15. ožujka 2017. podnošenjem ostavke) - Ljubica Matijević-Vrsaljko, lista grupe birača nositelja Milana Bandića nastavlja s obnašanjem dužnosti gradske zastupnice