Odbor za nacionalne manjine

Djelokrug rada:

  1. razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  2. razmatra i predlaže mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu;
  3. razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za nacionalne manjine u Gradu Zagreb, što ih Gradskoj skupštini predlažu vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i drugi ovlašteni predlagatelji, te daje Gradskoj skupštini svoja mišljenja i prijedloge.


Predsjednik i članovi:

predsjednik: prof. dr. sc. Rajko Ostojić

članovi:

  • Bogdanka Srdić-Vulpe
  • Zoltan Balaž-Piri
  • Juraj Bahnik
  • Sanja Zoričić Tabaković
  • Josip Petrač
  • Robert Balić


Kontakti:

osoba za kontakt: Ljiljana Maštruko Medek

e-mail adresa: ljiljana.mastruko-medek@zagreb.hr

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
10000 Zagreb

telefon: 01 610 1938
telefaks: 01 610 0097