Matej Mišić


Osobni podaci:

Rođen: 17. 9. 1988., Zagreb

Obrazovanje: VSS
- magistar prava

Pripadnost političkoj stranci: Socijaldemokratska partija Hrvatske
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za predstavke i pritužbe
  • član Odbora za obrazovanje i sport

Kontakt:

e-mail: matej.misic@yahoo.com, matej.misic@zagreb.hr