Jozo Milićević


Osobni podaci:

Rođen: 5. 1. 1965., Čitluk, BiH

Obrazovanje: VSS
- magistar društvenih znanosti, polje ekonomija

Pripadnost političkoj stranci: Nezavisna lista Sandre Švaljek
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • član Odbora za branitelje

Kontakt:

adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
             Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
e-mail: jozo.milicevic@zagreb.hr, potpredsjednik.gsgz.milicevic@zagreb.hr