Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Djelokrug rada:

(1) Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju:

  1. predlaže Gradskoj skupštini smjernice za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba;
  2. predlaže gradonačelniku godišnji program međugradske i međunarodne suradnje Gradske skupštine;
  3. podnosi Gradskoj skupštini izvješće o izvršenju godišnjeg programa međugradske i međunarodne suradnje koje se odnosi na aktivnosti Gradske skupštine;
  4. obavlja i druge poslove određene aktima Gradske skupštine.

(2) Odbor razmatra prijedloge odluka i drugih akata koji se tiču međugradske i međunarodne suradnje i daje Gradskoj skupštini mišljenja i prijedloge.
 

Predsjednik i članovi:

predsjednik: Tin Pažur

članovi:

  • dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina
  • dr. sc. Vjekoslav Jeleč
  • Ante Plazonić, dipl. ing.
  • dr. sc. Sandra Švaljek