Krešimir Kartelo


Osobni podaci:

Rođen: 4. 7. 1988., Zagreb

Obrazovanje: VŠS
- bacc. odnosa s javnošću
- komunikacijski menadžer

Pripadnost političkoj stranci: Bruna Esih - Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
  • predsjednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
  • član Odbora za mladež
  • član Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
  • član Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika
  • član Odbora za nacionalne manjine

Kontakt:

administrativna tajnica potpredsjednika: Andreja Lovrinčević
 
adresa: Gradska skupština Grada Zagreba
              Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
 
telefon: 01 610 1907
telefaks: 01 610 1905

e-mail: kresimir.kartelo@zagreb.hr, potpredsjednik.gsgz.kartelo@zagreb.hr


Program rada za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

Plan i program rada za 2019.
Financijski plan za 2019.

Plan i program rada za 2018.
Financijski plan za 2018.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018.
Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.