VAŽNIJI PROPISI KOJIMA JE UREĐENO USTROJSTVO I RAD GRADSKE SKUPŠTINE

Na stranici je pregled najvažnijih zakona i drugih propisa kojima je uređeno ustrojstvo i rad Gradske skupštine. Zakoni i drugi propisi objavljeni su u Narodnim novinama i Službenom glasniku Grada Zagreba.


PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE