Darko KatušaOsobni podaci:
 • Rođen: 26. 3. 1969., Zadar
Obrazovanje:
 • SSS
 • monter centralnog grijanja
Pripadnost političkoj stranci:
 • "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti"
Članstvo u radnim tijelima Gradske skupštine:
 • član Odbora za predstavke i pritužbe
 • član Odbora za branitelje
 • član Gradske koordinacije za ljudska prava
Kontakt:
 • adresa: Sesvete, Blage Zadre 12
 • telefon: 01/2008-409
 • mobilni telefon: 099/246-2446
 • e-mail: darko.katusa@zagreb.hr