DOPUNA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKOG POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA

2. travnja 2020.
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Odbor za javna priznanja
 
 
Na temelju članka 24.c Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 - pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), Odbor za javna priznanja objavljuje
 
 
DOPUNU JAVNOG POZIVA
za podnošenje prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva
Gradske skupštine Grada Zagreba
 
 
U točki 11. Dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom iza naslova dodaje se tekst koji glasi:
"1. Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, od 19. ožujka 2020. propisano je da su se obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne strogo pridržavati protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja iz  te Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja Odluke, stoga  tijekom trajanja navedenih mjera Odbor za javna priznanja neće razmatrati pristigle prijave za dodjelu financijskih pokroviteljstava."
Sva dodatna pitanja i pojašnjenja u vezi s ovim javnim pozivom mogu se postaviti isključivo elektronički, slanjem upita na adresu elektroničke pošte odbor.javnapriznanja@zagreb.hr